Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

30 maja 2019 roku, Włocławek stał się stolicą seniorów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

a to z okazji II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów, którego celem była wymiana doświadczeń, konsolidacja środowiska seniorów oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
W ramach II Forum przeprowadzane były w formule konkursu z nagrodami prezentacje artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do konkursu zgłosiło sie ponad 355 seniorów z programem wokalnym, kabaretowym, teatralnym, tanecznym oraz w kategorii rękodzieło artystyczne.
Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy był reprezentowany przez zespół "Taneczny Krąg" oraz malarki Urszulę i Ewę.
Główna nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego przyznana została dla zespołu "Taneczny Krąg" za zajęcie I miejsca
w Konkursie Artystycznym - 3000 złotych. Było to wielkie przeżycie i radość dla naszych koleżanek, które główną nagrodę za zajęcie I miejsca, odbierały na scenie w sali wypełnionej po brzegi seniorami (około 550 osób).  
BRAWA DLA NASZEGO ZESPOŁU!


Zespół "Kazimierki" z Kazimierzowskiego UTW zdobyły wyróżnienie. Brawa dla Koleżanek!
Po ogłoszeniu wyników, dedykowany uczestnikom II Forum uroczysty koncert "Punkt widzenia"
w wykonaniu Damy Polskiej Piosenki Ireny Santor z zespołem zakończył to ważne regionalne wydarzenie senioralne!

W tym dniu było bardzo dużo pozytywnych przeżyć!


Przewodnicząca Rady Słuchaczy
UTW przy UTP

Zapraszamy do galerii