4 czerwca 2019 roku UTW przy UTP w Bydgoszczy zakończył rok akademicki 2018/2019.

Uroczystość odbyła się w auli Auditorium Novum UTP. 
Wysłyuchaliśmy wykładu pt. "Rośliny o alergennym pyłku" wygłoszonego przez dr hab. inż. Annę Katarzynę Sawilską, wykładowcę UTP na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii - interesujący wykład.
Nastepnie Przewodnicząca Rady Słuchaczy Zofia Kałamaja, przedstawiła krótkie podsumowanie z działalności UTW w roku akademickim 2018/2019, dziękując serdecznie za współpracę członkom Rady Słuchaczy oraz słuchaczom.
Powitała zaproszonych gości: prof. dr. hab. inż.  Adama Podhoreckiego - prorektora UTP ds. współpracy z otoczeniem, panią Marię Gałęską - przewodniczą  Bydgoskiej Rady Seniorów, nowego kierownika Działu Informacji i Promocji pana Michała Grzybowskiego,
panią Katarzynę Tomaszewską-Dobosz - obecnego kierownika Działu Informacji i Promocji, kierownika zesp. prac. ds. administracyjnych panią Katarzynę Nowakowską, panią koordynator Ewę Adamowicz, instruktorów zajęć z origami państwo Danutę i Marka Chiberskich oraz Jolantę Gackowską.
Przyszedł czas na wystąpienia gości, którzy złożyli podziękowanie za zaproszenie oraz życzyli dalszych sukcesów na UTW. Podziękowania otrzymali instruktorzy zajęć z origami, które wręczyła pani Ewa Adamowicz oraz słuchacze, którzy uczęszczali na te zajęcia i zorganizowali piękną wystawę prac wykonanych z papieru. Było co podziwiać. Potem Przewodnicząca Rady Słuchaczy zaprosiła na scenę zespół "Taneczny Krąg". Poinformowała słuchaczy
o wielkim sukcesie naszych koleżanek, które 30 maja br. brały udział w konkursie II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów we Włocławku, zdobywając główną Nagrodę Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego za zajęcie I miejsca w konkursie artystycznym 3000,00 złotych. 
Zespół zaprezentował nam układ taneczny opracowany przez panią Annę Kaźmierczak (instruktor tańca) i zatańczony we Włocławku. 
Taniec zachwycił nie tylko widzów i jury we Włocławku ale nas także.
Wynagradzaliśmy koleżanki oklaskami, Prorektor  UTP Adam Podhorecki podziękował Ani Kaźmierczak oraz zespołowi za tak piękne reprezentowanie UTW przy UTP na II forum we Włocławku i zajęcie I miejsca.
Przewodnicząca Rady Słuchaczy wspólnie z panią koordynator Ewą Adamowicz wręczyły podziękowania i kwiaty Ani Każmierczak  i naszym tancerkom.
Przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów Maria Gałęska w imieniu Bydgoskiej Rady Seniorów złozyła także serdeczne gratulacje dla pani Ani oraz tancerkom osiągniętego sukcesu we Włocławku
Podziękowania wraz z kwiatami zostały wręczone takze malarkom: Urszuli Baumgart oraz Ewie Napiórkowskiej za reprezentowanie naszego UTW
we Włocławku, które wystawiły po 3 swoje pieknie namalowane obrazy. Dziękujemy! Po tych podziękowaniach przyszedł czas, by wystąpił Bogdan Biniecki deklamując wiersz Wisławy Szymborskiej pt. "Oda do starości". I tutaj były oklaski dla Bogdana.
Przewodniczaca Zofia Kałamaja zaprosiła na scenę Jolantę Karpińską, Jacka Bartoszewskiego i Andrzeja Kałamaję, których powitaliśmy oklaskami.

Zespół wykonał 5 piosenek: "Orkiestry dęte", "Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal", "Lato, lato, lato czeka", "Powróćmy jak jak za dawnych lat "
oraz "Gdzie się podziały tamte prywatki".
My, słuchacze, zostaliśmy także zaproszeni do śpiewu (tekst tych piosenek na ekranie), były podawane znaki kiedy mamy śpiewać wspólnie. Wszyscy byliśmy uradowani, że tak pięknie (bez żadnych wcześniejszych prób) wspólnie śpiewaliśmy piosenki z naszych lat młodości.
Przewodnicząca podziękowała przybyłym gościom na uroczystość zakończenia roku akademickiego 2018/2019, jednocześnie składając życzenia gościom
i nam słuchaczom na okres wakacji (chociaż będą jeszcze wycieczki).
Podziękowania były skierowane także dla pana akustyka oraz dla pracowników UTP, którzy wspierali nas w naszych poczynaniach.

Na koniec uroczystości prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki złożył serdeczne podziękowania Przewodniczącej Rady Słuchaczy Zofii Kałamaja oraz członkom Rady Słuchaczy UTW za twórczą działalność wręczając Przewodniczącej piękny bukiet kwiatów.
I tak zakończyliśmy 9 rok działalności naszego UTW przy UTP w Bydgoszczy.

 

Rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 8 października 2019 roku.