Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Wycieczka do Torunia odbędzie się 18 czerwca 2019 roku. Ulega zmianie godzina wyjazdu!

Zbiórka o godzinie 7:20 - UTP al. S. Kaliskiego 7 , odjazd godz. 7:30
Plan zwiedzania:
1. Obserwatorium Astronomiczne UMK we wsi Piwnice (13 km na półnoć od Torunia) - zwiedzanie w godz. 9:00 - 11:00 z przewodnikiem
2. Zwiedzanie Torunia - ruiny zamku krzyżackiego, Starówka - zwiedzanie z przewodnikiem
3. Czas wolny
4. Planetarium w Toruniu - seans astronomiczny pt. "Poza horyzontem"
5. Czas wolny
6. Wyjazd z Torunia - godz. 16:50

Powrót do Bydgoszczy - UTP AL. s. kALISKIEGO 7 W GODZ. 17:30 - 18:00.

 

Zofia Kałamaja