Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

W niedzielę 28 lipca w pięknej scenerii pałacowo-parkowej w Ostromecku rozpoczęła się  IX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańców w Kręgu. 
Na imprezę zaprosiło Stowarzyszenie Ajde Jano.

"Głównym założeniem - celem festiwalu było ukazywanie bogactwa kultur narodowych i etnicznych, integracja społeczności lokalnej z różnych grup wiekowych oraz promowanie tańców etnicznych jako ciekawy sposób spędzania czasu" (wypowiedź instruktorki Tańca w Kręgu pani Anny Kaźmierczak).
W czasie trwania pikniku w Ostromecku, na którym zabrzmiała polska muzyka etniczna i afrykańskie rytmy, przybyli mieszkańcy Bydgoszczy i okolic, podali sobie ręce bez względu na wiek i tańczyli w kręgu. Byli także i słuchacze naszego UTW. Świetnie wszyscy bawili się pod opieką instruktorów.
Nasz "Taneczny Krąg" dał piękny pokaz tańców etnicznych różnych narodów. Brawa dla zespołu i pani Anny Kaźmierczak. 
Ten dzień zapoczątkował IX Ogólnopolski Festiwal Tańców w Kręgu.
Od 29 lipca do 1 sierpnia br. odbywały się warsztaty dla chętnych, można było poznać i doskonalić tańce pod okiem najlepszych instruktorów w Polsce. 


Przewodnicząca Rady Słuchaczy
Zofia Kałamaja

 

GALERIA