Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UTP są możliwe po złożeniu wniosku wraz

z kwestionariuszem u koordynatora UTW pani Ewy Adamowicz, w okresie 02-30 września 2019 roku

w godzinach 10:00 do 13:00 (druki do pobrania w biurze).

 

CZESNE
Opłata za rok akademicki 2019/2020 wynosi 100 zł i jest płatna w dwóch ratach:

I semestr - 50 zł do 31 października 2019 r.,
II semestr - 50 zł do 29 II 2020 r.

 

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 8 października 2019 r. o godzinie 16:00       (15:30 do 16:00 czytanie komunikatów).

 

BIURO UTW
Dział Informacji i Promocji
Al. S. Kaliskiego 7, bud. RCI
I pięro, pokój A115
godz. 10:00 - 13:00 (pn - pt)
tel. 52 374-92-74