Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 8 października br. o godz. 16:00 w auli Auditorium Novum UTP

PROGRAM:

- Hymn państwowy

- Powitanie gości

- Wystapienie inauguracyjne Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UTP

- Immatrykulacja nowych studentów UTW

- Gaudeamus Igitur

- Wykład inauguracyjny "Przyjaźń w życiu człowieka i jego wartość zdrowotna" - prof. dr hab. Roman Ossowski

- Wystąpienia gości

- Część artystyczna

- Zakończenie

Wydawanie indeksów nastąpi już od godz. 15:10

Od godziny 15:30 do 15:50 będą podawane komunikaty.

Po uroczystej inauguracji, w sali nr 5 nastąpi rozliczenie wycieczki w Bieszczady (zwrot 150 zł). Następnie przyjmowane będą zapisy i wpłata na wycieczkę (75,00 zł): Strzelno - Kruszwica - Inowrocław - Bydgoszcz, która odbędzie się 15 października 2019 roku.

 

Zofia Kałamaja