Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

We wtorek 8 października 2019 r. zainaugurowaliśmy 10 rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni przyjął ślubowanie nowych słuchaczy UTW, a następnie wręczył im indeksy.
Uroczystość uświetnił prof. dr hab. Roman Ossowski wygłaszając wykład pt. "Przyjaźń w życiu człowieka i jego wartość zdrowotna".

Nie zabrakło części artystycznej i występów naszego zespołu "Taneczny krąg" oraz zespołu wokalmego, którego w skład wchodza nasi słuchacze Jola, Jacek i Andrzej. 

Zapraszamy do galerii