Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Dnia 13 listopada 2019 roku Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Obywatelskim Parlamentem Seniorów oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego organizuje Olimpiadę Wiedzy Obywatelskiej "Obywatel Senior"

W olimpiadzie mogą wziąć udział seniorzy z UTW, klubów seniora, DPS, seniorzy niezrzeszeni. Jednostki organizacyjne zgłaszają delegacje 3 osobowe.

Zwycięzcy olimpiady wojewódzkiej pojadą w grudniu do Warszawy na konkurs ogólnopolski. Koszty podróży pokryje OPS. Przewidziane są cenne nagrody.

 

Olimpiada przeprowadzona zostanie w budynku " Copernicanum" Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1 o godzinie 15:00 w sali 02.

 

Wstępny harmonogram:

- olimpiada,

- wykład tematycznie związany z treścią olimpiady (sprawdzenie testów),

- ogłoszenie wyników,

- część atrystyczna w sali koncertowej.

Również przewidziane są nagrody.

 

W załączeniu:

Vademecum Wiedzy Obywatelskiej - materiały szkoleniowe dla uczestników Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej "Senior Obywatel"

 

Serdecznie zapraszam słuchaczy do udziału w olimpiadzie.

Osoby, które zdecyduja się wziąć udział w w/w olimpiadzie proszone są o kontakt do 5 listopada z Przewodniczącą Rady Słuchaczy UTW przy UTP z pania Zofią Kałamaja (730-760-291) i podanie danych (imie i nazwisko, adres, telefon, mail).