Rada Słuchaczy UTW ogłasza konkurs z nagrodami na stroik świateczny oraz najpiękniejsze upieczone pierniki.

Czytelnie podpisane prace (dołączyć karteczkę) prosimy przynieść 16 grudnia 2019 do pokoju A115 bud. RCI w godzinach 10:00 - 13:00. 

Wystawa prac oraz rozdanie dyplomów wraz z nagrodami odbędzie się 17 grudnia br. przed wykładem.

Zapraszamy do udziału w konkursie.