Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

19 listopada br. o godz. 16:00 w auli Auditorium Novum UTP, wykład na temat "Las przedmiotem troski i odpowiedzialności człowieka" wygłosi nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz - pan Andrzej Białkowski.

Od godz. 15:00 bedzie sprawdzana lista obecności, należy mieć przy sobie indeks.

Od godziny 15:30 będą podawane komunikaty. Po wykładzie w sali nr 5 (I piętro) będą dokonywane wpłaty na : zabawę andrzejkową, która odbędzie się 29 listopada br. oraz na wycieczkę do fabryki bombek "Sopel" w Bydgoszczy, która odbędzie się 10 grudnia br.
Będą także wypłacane pieniądze osobom, które jeszcze nie odebrały zwrotu pieniędzy z wycieczki do Krakowa, w Bieszczady, Torunia, Strzelma-Kruszwicy-Inowrocławia.

 

Przewodniczaca Rady Słuchaczy