Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

27 sierpnia 2017 roku w ZPP w Ostromecku odbył się Artystyczny Generator (Piknik Seniorów), w którym to mogły wystąpić - zaprezentować się seniorskie zespoły pragnące podzielić się swoimi umiejętnościami z innymi, które chcą się czegoś nowego nauczyć. 

Czytaj więcej: Artystyczny Generator w ZPP w Ostromecku

"Krajobraz przed ingerencją" to wystawa moich prac tematycznie przedstawiających miejsca - przestrzenie porzucone i niczyje, które ostatnio zostały przeprojektowane i wyremontowane.

Czytaj więcej: Stan Użytku - Tymczasowa Galeria Sztuki Nieużytku - wernisaż moich obrazów pt. "Krajobraz przed...

Zapraszamy serdecznie do udziału w szóstej edycji konkursu "Kolorowy trzeci wiek" organizowanego przez TUTW dla UTW z województwa kujawsko-pomorskiego i regionu.

Czytaj więcej: Kolorowy Trzeci Wiek

Miejsce Festiwalu: Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

Organizator: Stowarzyszenie miłośników tańcow w kręgu, tańców etnicznych oraz terapii tańcem AJDE-JANO

Partnerzy: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Instruktorzy :
Iwona Dzierma – Białystok
Daniel Sandu- Amsterdam
Danuta Stogidis, Panagiotis stogidis - Grecja/Łódź

Czytaj więcej: VII Festiwal w Ostromecku

Informuję, że zebranie dotyczące wycieczki do Warszawy zostało przeniesione na dzień 22 sierpnia 2017 roku na godzinę 11.

Zofia Kałamaja

Zespół "Taneczny Krąg" otrzymał zaproszenie na uroczyste podsumowanie II Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych od Prezydenta Bydgoszcz Rafała Bruskiego, które odbyło się 11 lipca 2017 roku o godzinie 17:00 w Pałacu Młodzieży. 

Czytaj więcej: Podziękowania od prezydenta Bydgoszczy dla zespołu "Taneczny Krąg"

Na zaproszenie Rady Seniorów Miasta Torunia oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Toruń nasze tancerki z zespołu "Taneczny Krąg" wystąpiły na III Toruńskiej Senioriadzie "Jesteśmy" 2017, która odbyła się 25 czerwca 2017 roku w godzinach 11:00 - 17:00, na scenie Amfiteatru Muzeum Etnograficznego im. Znamierowskiej Prufferowej w Toruniu.

Czytaj więcej: III Toruńska Senioriada "Jesteśmy" 2017 z udziałem Tanecznego Kręgu

24 czerwca 2017 roku., na zaproszenie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, Domu Kultury w Górsku i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej na "Sobótce" 2017 zespół Taneczny Krąg.

Czytaj więcej: Sobótka 2017 w Złejwsi Wielkiej z udziałem Tanecznego Kręgu

W dniu 21 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie technologiczno-Przyrodniczym odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu. Uczelnia obchodziła tego dnia swoje święto.

Czytaj więcej: Święto UTP - 21 czerwca 2017 roku