Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

"Przede wszystkim zapytam, czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy też dlatego się podoba, że jest piękne. Bez wątpienia otrzymam odpowiedź, że dlatego się podoba, ponieważ jest piękne." - św. Augustyn

Czytaj więcej: Wycieczka do Elbląga - 7-10 czerwca 2017

Zapraszamy Słuchaczy UTW przy UTP w Bydgoszczy do wzięcia udziału w otwarciu pierwszej w Bydgoszczy stacji wymiany książek.

Czytaj więcej: Komunikat - BOOKCROSSING

Po bardzo ciekawym wykładzie "Psychologia miłości - dynamika uczuć" wygłoszonym przez dr Magdalenę Prentkę odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017.

Czytaj więcej: Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2016/2017 - 6 czerwca 2017 roku

W II edycji pikniku zaprezentowały się bydgoskie organizacje pozarządowe. Mieszkańcy Bydgoszczy mieli okazję do miłego spędzania niedzielnego popołudnia z rodziną wśród wielu atrakcji przygotowanych przez przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, seniorów, harcerzy, wolontariuszy i organizacji związanych z urzędem miasta. 

Czytaj więcej: Marsz kapeluszowy inaczej - 11 czerwca 2017 roku i piknik NGO

12 czerwca 2017 roku w godz. 17:00-21:00 w kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku odbędzie się inauguracja projektu współpracy międzypokoleniowej przez sztukę pt. "Źródła: wpływy - dopływy ujścia" finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Czytaj więcej: "Projekt współpracy międzypokoleniowej przez sztukę"

6 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Auditorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Fordonie dr Magdalena Prentka wygłosi wykład "Psychologia miłości - dynamika uczuć". 

Po wykładzie odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017. 

Pół godziny przed wykładem będą podawane komunikaty. 

Serdecznie zapraszamy

Piknikowi towarzyszyć będzie m.in. Marsz Kapeluszowy. Wszystkie UTW w Bydgoszczy proszone są o zaprezentowanie się w pięknie przyozdobionych kapeluszach (np. kwiatami, wstążkami).

Czytaj więcej: Marsz Kapeluszowy - 11 czerwca 2017 roku

11 czerwca, godz. 12:00 - Wyspa Młyńska!

Szanowni Państwo!

11 czerwca br. na Wyspie Młyńskiej odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej: Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych