Wybory
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

7 listopada 2017 roku – godzina 16:30
- wybór kandydatów do Rady Słuchaczy UTW
Od 7 do 13 listopada 2017 roku
- wybrani kandydaci składają w Dziale Informacji i Promocji pisemną deklarację oraz plan swojej działalności (wersja elektroniczna dokumentu do pobrania tutaj)
Od 14 listopada do 4 grudnia 2017 roku
- kandydaci prezentują się na stronie www.utw.utp.edu.pl
5 grudnia 2017 roku – godzina 15:30
- wybory członków Rady Słuchaczy UTW
Ogłoszenie wyników po wykładzie 5 grudnia 2017 roku.

 

*Dział Informacji i Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

 

Kandydaci do Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyłonieni 7.11.2017 roku: 

1. Bogdan Biniecki 

2. Janina Hejman

3. Andrzej Kałamaja

4. Zofia Kałamaja

5. Katarzyna Lewandowska

6. Barbara Pietrykowska

7. Wojciech Przesławski

8. Teresa Sokołowska

 

Sylwetki/prezentacje kandydatów:

Bogdan Biniecki - pobierz

Janina Hejman - pobierz

Andrzej Kałamaja - pobierz
Zofia Kałamaja - pobierz
Katarzyna Lewandowska - pobierz1, pobierz2
Barbara Pietrykowska
Wojciech Przesławski
Teresa Sokołowska - pobierz

 

Regulamin Wyborów do pobrania tutaj.

Skład Komisji Wyborczej do pobrania tutaj.

Terminy wyborów do pobrania tutaj.

 

Wyniki Wyborów

5 grudnia 2017 r. Komisja Wyborcza w składzie: Agnieszka Kreńska, Kinga Stefaniuk, Kamil Skałecki przeprowadziła wybory do Rady Słuchaczy UTW

W głosowaniu wzięło udział 114 słuchaczy. Oddano 110 ważnych kart do głosowania, 4 karty nieważne.

Na 110 kart do głosowania oddano 629 ważnych głosów, które rozłożyły się następująco:

1. Bogdan Biniecki - 86 głosów

2. Janina Hejman - 80 glosów

3. Andrzej Kałamaja - 96 głosów

4. Zofia Kałamaja - 100 głosów

5. Katarzyna Lewandowska - 78 głosów

6. Barbara Pietrykowska - 65 głosów

7. Wojciech Przesławski - 68 głosów

8. Teresa Sokołowska - 56 głosów

 

Skład Rady Słuchaczy UTW przy UTP na kadencję 2017-2021

1. Bogdan Biniecki 

2. Janina Hejman

3. Andrzej Kałamaja

4. Zofia Kałamaja

5. Katarzyna Lewandowska

6. Barbara Pietrykowska

7. Wojciech Przesławski

Nowo wybranym członkom Rady serdecznie gratulujemy!