Zapisy
Zapisy na nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy UTP dokonywane są telefonicznie.
telefon: 52 374-99-68