Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Wspólne sadzenie kwiatów w sobotę (15 maja) ze słuchaczami UTW sprawiło wszystkim wiele radości. Kampus dzięki słuchaczom UTW wygląda przepięknie.

 

To było nasze pierwsze spotkanie od dłuższego czasu. Pozytywny nastrój wszystkim nam się udzielił Przy tej okazji nietypowo obchodziliśmy imieniny Zofii, przewodniczącej Rady Słuchaczy UTW. Były śpiewy, a nawet tańce z zachowaniem dystansu.

Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie przy organizacji wydarzenia: VITROFLORA, która dostarczyła nam przepiękne sadzonki kwiatów, Remondis Bydgoszcz za ziemię do sadzenia, Kantor Bar&Qlinaria Catering za pyszną kawę oraz koleżankom i kolegom z UTP: Marta Szumańska Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego, Katarzyna Nowakowska , Krzysztof Rubczak, Jacek Janiszewski i Wiesław Rybicki Dział Administracji i Obsługi Obiektów, Biuro Karier UTP.

 

Fotorelacja