Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Zapraszam na spacer z przewodnikiem po MŁYNACH ROTHERA w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 12.00.

Grupa zwiedzająca może liczyć maksymalnie 15 osób. Zwiedzanie potrwa około 45 minut. Podczas zwiedzania obowiązują maseczki.

Zwiedzanie jest bezpłatne tego XIX – wiecznego budynku. W budynku nie ma jeszcze wystaw i eksponatów. Warto jednak poznać historię tego budynku, tę część tożsamości miasta.

UWAGA:

1. Ponieważ są jeszcze puste przestrzenie, nie ma gdzie usiąść, są schody, 4 piętra do przejścia (na schodach są poręcze), taras widokowy – dlatego bardzo proszę mieć wygodne buty!

2. Spotykamy się 24 czerwca br. o godz. 11.45, ulica Mennica 10. Rozdam Państwu bilety wstępu.

3. O godzinie 11.55 mamy spotkanie z przewodnikiem.

4. Zgłoszenia kierować do Przewodniczącej Rady Słuchaczy UTW, nr komórki 730 760 291 do dnia 16 czerwca br.5. 
5. Jeżeli będzie więcej osób chętnych do zwiedzania będzie zorganizowane w innym terminie!

 

Zofia Kałamaja

Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW