Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Zapraszamy na kolejny integracyjny marsz po zielonej okolicy Mariampol w dniu 11 czerwca /piątek/. Dla chętnych możliwość odbycia spaceru z kijkami.

Już wiecie, że należy zabrać ze sobą uśmiech, stosowne odzienie, wygodne obuwie, wodę i … może przegryzkę. Pomysły co jeszcze można zabrać mile widziane.

Zbiórka przy pętli autobusowej ul. Pelplińska o godz. 12:00.

 

Planowany jest przyjemny spacer w kierunku Mariampol, gdzie na przyjaznej polanie odbędzie się godzinna zabawa z tańcem.

Koszt : 0 zł

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo będzie przestrzegany dystans oraz możliwość odkażania rąk.

Zgłoszenie udziału do 09 czerwca prosimy kierować na numer 512251444 lub 730760291.

Nad całością imprezy czuwają: Anna Kaźmierczak, instruktorka tańców w kręgu oraz Zofia Kałamaja-

Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW .

W przypadku niepogody lub gdy nie zbierze się grupa, impreza zostanie odwołana o czym poinformujemy na stronie internetowej oraz Fb.