Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Koncert z cyklu „LATO W BOTANIKU” odbył się 21 lipca 2021 roku o godz. 11.00 w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, kol. Bożena Sałacińska, powitała zaproszonych gości oraz słuchaczy UTW.

Na wstępie Przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów - kol. Maria Gałęska - podziękowała panu Waldemarowi Kapczyńskiemu – Prezesowi Zarządu KWK Contruction Sp. z o.o. za wydrukowanie 1000 egzemplarzy „Zeszytów aktywności senioralnej”.

Po 50 „Zeszytów aktywności senioralnej” otrzymały: Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW przy UTP – Zofia Kałamaja oraz Honorata Wilk – Szefowa Stowarzyszenia z Potrzeby Serca, prowadzącego Dom Dziennego Pobytu „Senior”. Zeszyty te wręczył Prezes Waldemar Kapczyński.

Następnie przedstawiono piękny koncert. Występy Grupy Wokalnej „EKG ++” w składzie: Krystyna Lepak, Grażyna Jabłońska, Ewa i Andrzej Zasadowie, Grzegorz Klawikowski, zachwyciły nas. Zaprezentowali piosenki polskie, włoskie. Przerywnikiem była poezja miłosna. Po jednym wierszu recytowały poetki: Maria Chilicka, Kornelia Nel Kijak, Czesława Makowska i Helena Wyrzykowska.

Program – piękny koncert – to zasługa słuchaczy KUTW. Brawa dla Was!

Na koniec odbył się występ pana Krzysztofa Filasińskiego – śpiew, który trwał około 2 godzin. Śpiewał piosenki włoskie, arie z opery „Nabucco” – Verdiego oraz piosenki Krzysztofa Krawczyka.

Występ muzyka, piosenkarza pana Krzysztofa Filasińskiego bardzo nas zachwycił. Piękny głos, te emocje w czasie śpiewu!

Koncert – „LATO W BOTANIKU” – na długo pozostanie w pamięci osób przybyłych do Ogrodu Botanicznego UKW. Nad całością czuwała koleżanka Bożena Sałacińska.
Dziękujemy!

Zofia Kałamaja

Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW przy UTP

 

Galeria zdjęć