Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawiać chęć własnego rozwoju, pochodzi z miasta Bydgoszczy i jego okolic.

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2021/2022 prowadzona będzie od 6 września br. do dnia 11 października br.

 

Oferujemy następujące zajęcia:

- wykłady z różnych dziedzin nauki,

- gimnastyka usprawniająca w sali gimnastycznej,

- warsztaty tańca grupowego w kręgu,

- nauka języka angielskiego (dla początkujących i kontynuujących naukę),

- zajęcia z origami,

- zajęcia śpiewu,

- turystyka – rajdy piesze,

- spotkanie towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne, wieczorki taneczne, wyjścia do opery i kina organizuje Rada Słuchaczy.

Zapisy:

Zapisy w poniedziałki i środy w godz. 10.00-12.00, kampus uczelni, Al. prof. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, budynek Regionalne Centrum Innowacyjności, pok. A – 101.

 

Warunki przyjęcia:

  1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie oraz kwestionariusza.
  2. Dokonanie opłaty semestralnej na konto, która wynosi 50,00 zł za semestr (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze).
  3. Warsztaty – zajęcia fakultatywne; wg opłat w cenniku zajęć dodatkowych, które będą podane na początku roku akademickiego 2021/2022.

 

Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 19 października 2021 w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Termin inauguracji nowego roku akademickiego uzależniony jest od sytuacji pandemicznej w kraju.