Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Bydgoszcz przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Seniora.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaprosił Seniorów z miasta na uroczyste obchody Bydgoskiego Dnia Seniora, które odbyły się w środę 20 października 2021 roku o godz. 12.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, przy ul. Marcinkowskiego.

 

W pierwszej części Prezydent złożył zebranym seniorom życzenia. Życzenia złożyła także Przewodnicząca Rady Miasta – Monika Matowska oraz Przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów – Maria Gałęska. Następnie nagrodzeni zostali okolicznościowymi wyróżnieniami osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone w pracy na rzecz osób starszych. Rekomendacje do wyróżnień złożyła Bydgoska Rada Seniorów.

W części artystycznej – „EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA – MUZYCZNY I KOSMICZNY” – przygotowanej przez MCK zaproszeni seniorzy wysłuchali koncertu piosenek Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego i Czesława Niemena, w wykonaniu Joachima Perlika (zdaniem krytyków jednego z najznakomitszych interpretatorów utworów Niemena). Piękny koncert! Następnie wykład popularno-naukowy pt. „ Nowy kosmos” poprowadził Roman Pleszyński. Wszyscy seniorzy byli zachwyceni wiedzą i sposobem wykładu pana Romana w kosmosie.

Gala zakończyła się poczęstunkiem – tortem, kawą i herbatą.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy

Zofia Kałamaja