Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

9 listopada 2021 roku o godz. 16.00, w sali Auditorium Novum (Al. prof. S. Kaliskiego 7) odbędzie się program słowno-muzyczny pt."11 listopada Świętem Niepodległości".

 

Gościnnie wystąpi zespół wokalny "Wrzos" z Sicienka.
Prosimy o przygotowanie na ten dzień kokardy narodowej (biało-czerwonej).

Informacje organizacyjne:

1. Od godz. 15.30 bedzie można już podpisać listę obecności oraz oświadczenie, które dotyczy "Zasad bezpieczeństwa słuchaczy Politechniki Bydgoskiej Trzeciego Wieku na terenie Politechniki Bydgoskiej.

2. Będą wydawane indeksy słuchaczom, którzy złożyli później wniosek o przyjęcie.

3. Proszę posiadać swój długopis.

4. Posiadamy maseczki - zasłaniamy nos i usta, dezynfekujemy ręce przed wejściem do auli.

5. Będą zarezerwowane miejsca dla zespołu "Wrzos" z Sicienka. Proszę tam nie siadać.

6. Prosimy siadać co drugie miejsce w auli.

7. Słuchacze, którzy będą brać udział w zajęciach  fakultatywnych oraz kół zainteresowań otrzymają harmonogram na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 oraz przekaz na opłacenie tych zajęć.

 

Przewodnicza Rady Słuchaczy

Zofia Kałamaja