Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

9 listopada 2021 r. w sali Auditorium Novum PBŚ, słuchacze Politechniki Trzeciego Wieku z wielkim zainteresowaniem wysłuchali programu słowno-muzycznego z okazji „11 listopada- Święta Niepodległości”. Gościnnie wystąpił zespół wokalny „Wrzos” z Sicienka.

 

Słuchaczki naszej PBTW – Zofia (przewodnicząca Rady Słuchaczy) i Grażyna wprowadziły nas w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku, trudną sytuację kraju jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk został położony na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki o Ojczyznę. W listopadzie 1918 roku Polska była wolna i niepodległa, ale nie cała. W jej granicach brakowało m.in. Śląska, Wielkopolski. Łączenie różnych ziem było jednak procesem skomplikowanym, długotrwałym. Proces tworzenia państwowości polskiej i kształtowania granic został zakończony dopiero w latach 1921 – 1922. Na mapach Europy na nowo pojawiła się Polska – Druga Rzeczpospolita Polska.

 

Święto Niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918). To 11 listopada jest data symboliczną. 11 Listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową, a później także cywilną.

 

Refleksje i przemyślenia, które są szczególnie ważne w tym wyjątkowym dniu, jakim jest 11 listopada to:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

                                                                                                                                                  Józef Piłsudski

Koleżanki Zofia i Grażyna zwróciły także uwagę na szczególną rolę w życiu naszego narodu jaką odgrywała pieśń patriotyczna.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy –Zofia, zaprosiła na scenę zespół wokalny „Wrzos” z Sicienka.

Nasze spotkanie z pieśnią rozpoczęliśmy Hymnem Polski – wszyscy uczestnicy (chór oraz słuchacze w Sali) śpiewali 4 zwrotki hymny „Mazurek Dąbrowskiego.” Następnie zespół wokalny „Wrzos” zaśpiewał następujące pieśni:

1. Powitanie.

2. Polskie kwiaty.

3. Ułani, Ułani.

4. Jak długo na Wawelu.

5. Okienko.

Zespołem dyrygowała pani Nina Salamon – absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a akompaniatorem była pani Daria Rogalińska (akordeon).

Potem zespół „Wrzos” zaprosił słuchaczy do wspólnego śpiewania piosenek z lat naszej młodości, były to piosenki (tekst piosenek na ekranie):

1. Tańcuj dziewczyno

2. Kukułeczka

3. Czerwone jabłuszko

4. Gdybym miał gitarę

5. Serduszko puka

6. Głęboka studzienka

 

Mijają chwile.Momentami zespół „Wrzos” nie śpiewał, ale my słuchacze pod dyrygenturą pani Niny Salamon i pani Darii Rogalińskiej (akordeon) daliśmy piękny przykład jak my seniorzy śpiewamy razem. Otrzymaliśmy wielkie brawa od zespołu „Wrzos”.
Na zakończenie zespół „Wrzos” wysłuchał podziękowań, które złożyła Zofia Kałamaja w imieniu wszystkich słuchaczy oraz pani koordynator Magdaleny Kozłowskiej. Zostały wręczone „Zeszyty aktywności senioralnej” w trosce o kondycję umysłową. 
Na koniec zespół „Wrzos” zaśpiewał jeszcze raz pieśń „Ułani, ułani”. Wynagrodziliśmy zespół gromkimi oklaskami. Podziwialiśmy pamięć jednej z członkiń zespołu, która mówiła o historii powstania pieśni i piosenek. Byliśmy bardzo wzruszeni.

 

I tak dobiegła do końca uroczystość z okazji 11 listopada – Święta Niepodległości. Goście zostali poczęstowani ciastem upieczonym przez Małgosię, Jadwigę i Zenonę (seniorki) oraz kawą i herbatą.

 

Galeria zdjęć