Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

23 listopada 2021 roku o godz. 16.00, w sali Auditorium Novum (Al. prof. S. Kaliskiego 7) odbędzie się wykład

pt. „ Fordon – miasto trzech kultur”, który poprowadzi Damian Rączka – wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.

Informacje organizacyjne:

  1. Od godz. 15.15 będzie można już podpisać listę obecności oraz oświadczenie, które dotyczy „Zasad bezpieczeństwa słuchaczy Politechniki Bydgoskiej Trzeciego Wieku na terenie Politechniki Bydgoskiej.
  2. Proszę posiadać swój własny długopis.
  3. Posiadamy maseczki- zasłaniamy nos i usta, dezynfekujemy ręce przed wejściem do auli.
  4. Siadamy co drugie miejsce w sali.
  5. Prosimy posiadać dowody wpłaty (kserokopie) za semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 oraz dowody wpłaty (kserokopie) za zajęcia fakultatywne.

Uwaga!

  1. Słuchacze, którzy dokonali opłaty za semestr letni 2019/2020 oraz zajęcia fakultatywne, które nie odbyły się z powodu VOVID-19 proszeni są także o posiadanie dowodów wpłaty (kserokopia) za ten semestr 2019/2020.
  2. Wpłaty będą przeksięgowane na semestr I (zimowy) roku akademickiego 2021/2022.