O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UTP rozpoczął działalność 19 października 2010 roku, wpisując się w ideę LIFELONG LEARNING, czyli uczenia się prze całe życie - jeden z filarów budowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Wykład inauguracyjny „Chryzantema - królowa jesieni” wygłosiła prof. Małgorzata Zalewska, przekonując, że ten kwiat o smutnych skojarzeniach związanych z przemijaniem, może być symbolem piękna, po części przez analogię do wieku dojrzałego. Przygotowaliśmy dla słuchaczy zajęcia plenarne o szerokim przekroju tematycznym oraz fakultatywne, dzięki którym mogli rozwijać swoje zainteresowania.

Zaufało nam około 200 osób, zgłaszając akces do uczestnictwa w zajęciach. Już podczas pierwszych spotkań ukonstytuował się samorząd UTW UTP, który wspierał nas w trudnych pracach organizacyjnych.

Od początku staraliśmy się integrować ze sobą, spotykając się także poza salami wykładowymi – na andrzejkach, spotkaniu wigilijnym, balu karnawałowym. W wakacje 2011 roku nastąpił pierwszy wyjazd dojrzałych studentów do uczelnianego Ośrodka Pracy Naukowej i Praktyk Studenckich w Dusznikach Zdroju, rok później – kolejny już znacznie liczniejszej grupy. Tradycją stały się również wykłady plenerowe pod koniec każdego z letnich semestrów oraz wycieczki, dzięki którym możemy lepiej się poznać i zaprzyjaźnić ze sobą.

Od czasu powstania pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 1973 roku we Francji i dwa lata później w Warszawie -  pierwszego w Polsce - praktyka potwierdza, że idea była strzałem w dziesiątkę. Poprawa jakości życia osób starszych, stworzenie warunków do dobrego starzenia się, przełamywanie błędnych stereotypów na temat starości przy wykorzystaniu potencjału intelektualnego, naukowego i bazy materialnej wyższych uczelni są tym, co  m.in. nadaje sens i życiu, i nierozłącznie towarzyszącej mu edukacji.