Wycieczka - "Pałuki śladami admirała Józefa Unruga"
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”, który jest tańcem dla każdego.

Nasz zespół „Taneczny krąg” poprzez pokazy taneczne stara się popularyzować tańce etniczne innych narodów, ukazując bogactwa kulturalne, narodowe i etniczne wyrażone w muzyce i układach tanecznych.

Jesteśmy żywym przykładem promowania tańców w kręgu i tańców etnicznych jako formy aktywności fizycznej.

Dzięki naszej i instruktora wytrwałości w treningach posiadamy w swoim repertuarze tańce żydowskie, rosyjskie, greckie, cygańskie, serbskie oraz mołdawskie, do muzyki przekazywanej z pokolenia na pokolenie lub bardziej współczesnej.

Mamy za sobą szereg publicznych występów na terenie Bydgoszczy, a mianowicie na Wyspie Młyńskiej, w Miejskim Centrum Kultury i w Ostromecku oraz występy wyjazdowe w Kruszwicy i w Kobylnikach, na których staramy się godnie reprezentować naszą uczelnię.

Ostatnim osiągnięciem naszego zespołu jest udział w 16 Wojewódzkim Przeglądzie „Artystycznego Ruchu Seniorów” 2014 w Świeciu, gdzie zakwalifikowaliśmy się do finału konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Bydgoszczy jesienią.

Na koniec aby zaprezentować dobrodziejstwo jakie za sobą niesie taniec pragniemy zacytować słowa słynnego niemieckiego baletmistrza Bernharda Wosiena, prekursora ruchu tańców w kręgu.

„Jak każda sztuka tak i taniec jest pewną formą medytacji, ale tylko wtedy, kiedy tancerz naprawdę w nim uczestniczy zapominając o świecie zewnętrznym”

Nasza grupa taneczna jest grupą otwartą i każdy może do nas dołączyć, do czego zachęcamy i serdecznie zapraszamy

Kalendarium występów:

Lipiec 2012r. – Ostromecko

Październik 2012r. – inauguracja roku akademickiego

Grudzień 2012r. – pokaz w MCK-u w Bydgoszczy

Maj 2013r. – Wyspa Młyńska

Czerwiec 2013r. – Święto Uniwersytetu

Lipiec 2013r. – Myślęcinek – plener w ramach Festiwalu Tańców Kręgu

5 maja 2014r. – występy – Kobylniki

23 maja 2014r. – 16 Wojewódzki Przegląd „Artystycznego Ruchu Seniorów” 2014 w Świeciu

7 czerwiec 2014r. – festyn – Zespół Szkół ul.Berlinga

11 czerwiec 2014r. – Święto Uniwersytetu

17 czerwiec 2014r. – zakończenie roku akademickiego 2013/2014 na UTW przy UTP

27 czerwiec 2014r. – występy – Juwenali Seniorów oraz marsz kapeluszowy - obejrzyj zdjęcia >>

13 lipca 2014r. – występy w Ostromecku - obejrzyj zdjęcia >>