Wycieczka do Chełmna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Obejrzyj więcej zdjęć>>

6 listopada 2014 r. wybraliśmy się o godzinie 8.00 na wycieczkę do Świecia n/Wisłą i Chełmna.

Świecie to miasto w woj. Kujawsko-pomorskim, nad Wisłą; w średniowieczu gród kasztelański; prawa miejskie od 1338; ruiny gotyckiego zamku, wybudowanego w 1309 przez Krzyżaków, późnogotycki Kościół parafialny z XV wieku, barokowy klasztor Bernardynów z Kościołem z XVIII wieku, mury miejskie z basztami z XIV wieku.

Chełmno leży na prawym brzegu Wisły, na Pojezierzu Chełmińskim; jedno z najstarszych Miast w Polsce; pierwsza wzmianka z 1065; prawa miejskie w 1233; ośrodek przemysłu i turystyki; mury obronne, rynek, ratusz, kościoły.

Wróciliśmy o godzinie 17.00 bardzo zadowoleni, że mogliśmy tyle obejrzeć i zwiedzić wiele zabytków w naszym województwie.