Zapisy

 

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2021/2022 prowadzona będzie od 6 września br. do dnia 11 października br.

 

Zapisy w poniedziałki i środy w godz. 10.00-12.00, kampus uczelni, Al. prof. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy,
budynek Regionalne Centrum Innowacyjności, pok. A – 101.

  
CZESNE

Opłata za rok akademicki wynosi 100 zł i jest płatna w dwóch ratach:

I semestr (zimowy)- 50 zł do 31 października 
II semestr (letni) - 50 zł do 28 II 

 

Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie wniosku o przyjęcie, kwestionariusza oraz dokonanie opłaty semestralnej na konto, która wynosi 50,00 zł za semestr (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze).

 

Opłatę prosimy wnosić na poniższy numer konta: 
Politechnika Bydgoska 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
z dopiskiem: PBTW opłata za semestr (letni lub zimowy) / zajęcia fakultatywne ... (nazwa zajęć)

 

BIURO PBTW

Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
bud. Regionalne Centrum Innowacyjności
I pięro, pokój A100
godz. 10:00 - 13:00 (pn - pt)
tel. 52 374-93-29

 

WPŁATY DOKONANE ZA ZAJĘCIA, KTÓRE NIE ODBYŁY SIĘ Z POWODU COVID-19 W SEMESTRZE II 2019/2020 ZOSTANĄ PRZEKSIEGOWANE NA SEMESTR I 2021/2022.