Zapisy

Szanowni Państwo, w związku zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 nie prowadzimy naboru nowych słuchaczy na semestr zimowym w roku akademickim 2020/2021.
Zajęcia prowadzone w ramach naszej oferty podstawowej i dodatkowej są zawieszone do lutego 2021.


  
CZESNE

Opłata za rok akademicki wynosi 100 zł i jest płatna w dwóch ratach:

I semestr (zimowy)- 50 zł do 31 października 
II semestr (letni) - 50 zł do 29 II 

 

Opłatę prosimy wnosić na poniższy numer konta: 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
92 1240 2092 9128 8070 3700 0000
z dopiskiem: UTW-UTP opłata za semestr (letni lub zimowy) / zajęcia fakultatywne ... (nazwa zajęć)

 

BIURO UTW

Al. S. Kaliskiego 7, bud. RCI
I pięro, pokój A100
godz. 10:00 - 13:00 (pn - pt)
tel. 52 374-93-29

 

WPŁATY DOKONANE ZA ZAJĘCIA, KTÓRE NIE ODBYŁY SIĘ Z POWODU COVID-19 W SEMESTRZE II 2019/2020 ZOSTANĄ PRZEKSIEGOWANE NA SEMESTR II 2020/2021.